Audit & assurance

 • Commissarismandaten
 • Bijzondere wettelijke opdrachten :
  • Inbreng in natura
  • Quasi inbreng
  • Omzetting van vennootschappen
  • Voorstel tot ontbinding
  • Fusies en splitsingen
 • Andere audit diensten :
  • Administratieve organisatie – interne controle
  • Rapportering aan de ondernemingsraad
  • New assurance opdrachten
  • Milieucertificering
  • Controle van consolidatierapportering
  • Financieel forensisch onderzoek
  • Fraudepreventie

Accountancy

 • Tot deze opdrachten behoren alle taken en wettelijke verplichtingen met betrekking tot boekhoudkundig beheer en organisatie :
  • Oprichting van vennootschappen
  • Organisatie en beheer van de boekhouding
  • BTW en belastingaangiften
  • Opmaken van balansen en jaarrekeningen
  • Opmaak van geconsolideerde groepsrekeningen
  • Management rapportering
  • Financiële analyse
  • Boordtabellen

Belastingsadvies - juridisch advies

 

We werken op regelmatige basis samen met een aantal specialisten in diverse vakgebieden, zoals vennootschapsrecht, fiscaal recht, btw advies.


Corporate finance

 • Financiële due diligence
 • Fusies en overnames
 • Investeringsanalyse
 • Ondernemingen in moeilijkheden – bedrijfsdoorlichting en herstructureringsadvies
 • Waardering van ondernemingen
 • Begeleiding bij familiale overdracht