Onze missie

 

A Audit heeft als missie mits gepersonaliseerde diensten en een doorgedreven kwaliteit een vertrouwensrelatie te creëren met haar klanten. Accuraatheid, zorgvuldigheid, betrokkenheid en een internationale visie zijn daarbij voor ons vanzelfsprekend.

 

Onze analyses van de bedrijfsgegevens genereren een reële meerwaarde voor de geauditeerde vennootschap.

 

Bij de uitvoering van onze werkzaamheden zijn volgende basiswaarden primordiaal:

  • Kwaliteit
  • Performantie
  • Flexibiliteit en bereikbaarheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Betrokkenheid
  • Ethiek
  • Integriteit

Onze doelstelling: een beter beslissingsproces door onze nauwkeurige en diepgaande analyses

 

Aan de hand van onze nauwgezette analyses van de verschillende keuzemogelijkheden helpen wij onze klanten de meest opportune beslissingen te nemen. Onze aanpak is multidisciplinair. De complexiteit van ons beroep vereist van ons een hoge mate van deskundigheid, objectiviteit en onafhankelijkheid.


Een ruime opgebouwde ervaring in de private, de publieke- en de non-profit sector

 

Tot onze klanten behoren zowel KMO’s als internationale groepen. Naast de commerciële sector werd ook ruime expertise opgebouwd in de non profit sector, intercommunales, overheidsorganen en –instellingen, beroepsverenigingen, vzw’s, coöperatieven, Europese instellingen …

 


International - Global Support Local Knowledge


Onze klanten werken meer en meer internationaal. Wij begeleiden hen ook in het buitenland via ons lidmaatschap van internationale associaties van onafhankelijke beroepsbeoefenaars:
Allinial: www.allinialglobal.com